Banner

Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Văn bản nông thôn mới

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu BC

liên kết

Video

Nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022 tại Huyện Quảng Trạch

Tiếp tục đẩy nhanh quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, năm 2022 trên cơ sở quy định nội dung tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, UBND đã giao cho 6 xã thực hiện 7 tiêu chí các loại, cụ thể: Quảng Thạch 2 tiêu chí (Giao thông, Trường học),  Quảng Kim 1 tiêu chí (Quốc phòng và An ninh), Cảnh Hóa 1 tiêu chí (Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật), Phù Hóa 1 tiêu chí (Hộ nghèo), Quảng Tiến 1 tiêu chí (Hộ nghèo) và Quảng Hợp 1 tiêu chí (Môi trường và An toàn thực phẩm).

Ngoài ra UBND huyện giao xã Quảng Thạch hoàn thành xây dựng đạt chuẩn xã Nông thôn mới năm 2022.

Quyết định

Thông tin cần biết

Liên Kết