Banner

Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Văn bản nông thôn mới

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung, danh sách bài viết

Nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022 tại Huyện Quảng Trạch
Ngày 25/02/2022 02:53:00
NĂM 2020 QUẢNG TRẠCH XÂY DỰNG 3 SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN OCOP
Ngày 25/02/2022 02:53:00
Thực hiện Chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm đặc trưng (OCOP), thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, địa phương, khảo sát, đánh giá các sản phẩm có thế mạnh trên địa bàn để xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.
Triển khai nhiệm vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Ngày 25/02/2022 02:53:00
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 11/3/2020, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp công nghệ cao (CNC) tỉnh do đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Trang [1]