Banner

Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Văn bản nông thôn mới

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung, danh sách bài viết

Kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm – OCOP” năm 2020
Ngày 08/04/2020 07:30:00
Để đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu Chương trình OCOP và nhu cầu ngày càng cao của thị trường, góp phần giải quyết việc làm cho lao động; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, UBND huyện Quảng Trạch ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án OCOP năm 2020.
NĂM 2020 QUẢNG TRẠCH XÂY DỰNG 3 SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN OCOP
Ngày 08/04/2020 07:30:00
Thực hiện Chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm đặc trưng (OCOP), thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, địa phương, khảo sát, đánh giá các sản phẩm có thế mạnh trên địa bàn để xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.
Triển khai nhiệm vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Ngày 08/04/2020 07:30:00
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 11/3/2020, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp công nghệ cao (CNC) tỉnh do đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Trang [1]