Banner

Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Văn bản nông thôn mới

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung, danh sách bài viết

Dự thảo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
Ngày 13/03/2020 03:03:00
Ngày 06/3/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ra dự thảo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
Dự thảo bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Ngày 13/03/2020 03:03:00
Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục .... xét xã nông thôn mới (Văn bản trung ương, tỉnh)
Ngày 13/03/2020 03:03:00
Bộ tiêu chí OCOP
Ngày 13/03/2020 03:03:00
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
Trang [1]