Banner

Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Văn bản nông thôn mới

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung, danh sách bài viết

Danh mục tài liệu, sản phẩm cần có để dự thi Sản phẩm OCOP
Ngày 10/07/2020 01:40:00
"Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản năm 2020"
Ngày 10/07/2020 01:40:00
Sáng ngày 25/6/2020, UBND huyện Quảng Trạch tổ chức "Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản năm 2020"
QUẢNG TRẠCH NGÔ ĐÔNG XUÂN ĐẠT NĂNG SUẤT CAO
Ngày 10/07/2020 01:40:00
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, những năm qua, bà con nông dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã tận dụng được nhiều diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, chuyển sang trồng cây ngô cho năng suất cao.
Kết quả rà soát thực trạng các tiêu chí nông thôn mới của xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình sau khi sắp xếp lại
Ngày 10/07/2020 01:40:00
Sau thời gian xã Liên Trường đi vào hoạt động, ngày 25/02/2020, Đảng uỷ xã Liên Trường đã tiến hành thành lập mới Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Tổ giúp việc, Ban phát triển xây dựng nông thôn mới của 10 thôn trên địa bàn xã. Đồng thời Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Tổ giúp việc nhằm đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới của xã. Thực trạng các tiêu chí nông thôn mới của xã Liên Trường đạt 16/19 tiêu chí.
Tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới
Ngày 10/07/2020 01:40:00
Trang [1] [2] [3]