Banner

Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Văn bản nông thôn mới

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị danh sách thể loại

Tình hình thực hiện của các sở, ngành, đơn vị, địa phương được giao chỉ đạo 11 xã trong năm 2020 đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày 11/08/2020 09:47:08
Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Bình tháng 7/2020, kế hoạch tháng 8/2020
Ngày 11/08/2020 09:42:20
Danh mục tài liệu, sản phẩm cần có để dự thi Sản phẩm OCOP
Ngày 10/07/2020 01:42:32
Kết quả rà soát thực trạng các tiêu chí nông thôn mới của xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình sau khi sắp xếp lại
Ngày 31/03/2020 02:06:58
Sau thời gian xã Liên Trường đi vào hoạt động, ngày 25/02/2020, Đảng uỷ xã Liên Trường đã tiến hành thành lập mới Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Tổ giúp việc, Ban phát triển xây dựng nông thôn mới của 10 thôn trên địa bàn xã. Đồng thời Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Tổ giúp việc nhằm đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới của xã. Thực trạng các tiêu chí nông thôn mới của xã Liên Trường đạt 16/19 tiêu chí.
Tình hình xây dựng nông thôn mới tháng 3 tỉnh Quảng Bình
Ngày 15/04/2020 02:26:19
Trang [1] [2]