Banner

Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Văn bản nông thôn mới

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung, danh sách bài viết

Bộ tiêu chí Quốc gia xã Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Ngày 11/03/2022 03:25:00
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI VÀ BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
Tình hình thực hiện của các sở, ngành, đơn vị, địa phương được giao chỉ đạo 11 xã trong năm 2020 đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày 11/03/2022 03:25:00
Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Bình tháng 7/2020, kế hoạch tháng 8/2020
Ngày 11/03/2022 03:25:00
Dự thảo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
Ngày 11/03/2022 03:25:00
Ngày 06/3/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ra dự thảo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
MỜI HỌP HỘI NGHỊ NTM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Ngày 11/03/2022 03:25:00
Để đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị 6 tháng đầu năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020.
Trang [1] [2] [3] [4]