Banner

Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Văn bản nông thôn mới

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung, danh sách bài viết

MỜI HỌP HỘI NGHỊ NTM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Ngày 28/07/2020 01:02:00

Để đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị 6 tháng đầu năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020.

Dowload Giấy mời Hội nghị xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2020

Tài liệu Hội nghị

Phụ lục

[Trang chủ]