Banner

Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Văn bản nông thôn mới

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung, danh sách bài viết

Kết quả rà soát thực trạng các tiêu chí nông thôn mới của xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình sau khi sắp xếp lại
Ngày 31/03/2020 01:58:00
Sau thời gian xã Liên Trường đi vào hoạt động, ngày 25/02/2020, Đảng uỷ xã Liên Trường đã tiến hành thành lập mới Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Tổ giúp việc, Ban phát triển xây dựng nông thôn mới của 10 thôn trên địa bàn xã. Đồng thời Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Tổ giúp việc nhằm đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới của xã. Thực trạng các tiêu chí nông thôn mới của xã Liên Trường đạt 16/19 tiêu chí.
Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Tiêu chí xây dựng vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Ngày 31/03/2020 01:58:00
Tình hình xây dựng nông thôn mới tháng 3 tỉnh Quảng Bình
Ngày 31/03/2020 01:58:00
Đại hội Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Quảng Trạch lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 31/03/2020 01:58:00
Ngày 12/3, Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện Quảng Trạch đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn làm đại hội điểm. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Xuân Vinh, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Đậu Minh Ngọc, TUV, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí trong BTV Huyện ủy; đại diện các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy.
Kết luận Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại cuộc họp tổng kết chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020
Ngày 31/03/2020 01:58:00
Ngày 19/02/2020, UBND tỉnh tổ chức họp Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 để đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Chương trình OCOP năm 2019, kế hoạch thực hiện năm 2020, do đồng chí Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình.
Trang [1]