Banner

Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Văn bản nông thôn mới

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị danh sách thể loại

NĂM 2020 QUẢNG TRẠCH XÂY DỰNG 3 SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN OCOP

Ngày 21/04/2020 12:31:00

Ảnh sản phẩm mây xiên

      Qua khảo sát, đánh giá, huyện Quảng Trạch đã xát định được 08 loại sản phẩm có thế mạnh thuộc nhóm ngành thực phẩm và 10 loại sản phẩm thuộc các nhóm ngành khác. Một số sản phẩm đã có đăng ký công bố chất lượng, đăng ký nhãn mác, thị trường tiêu thụ rộng rại trong và ngoài tỉnh, đang được nhiều người tiêu dùng biết đến, nên rất thuận lợi cho việc phát triển thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm và tạo thành ngành sản xuất hàng hóa trong thời gian tới. Hiện tại, huyện Quảng Trạch đang tập trung chỉ đạo các ban, ngành, địa phương, triển khai các giải pháp, nâng cấp, xây dựng 3 sản phẩm đặc trưng gồm: Mây xiên, tim hạt sen và nước mắm, đạt tiêu chuẩn Chương trình (OCOP) trong năm 2020. Ngoài ra, huyện cũng đang khuyến khích các địa phương phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ, theo thế mạnh của huyện, sản xuất các sản phẩm truyền thống, có khả năng cạnh tranh trên thị trường để xây dựng đạt tiêu chuẩn OCOP trong những năm tiếp theo. 

Thế Lực

Đài TT - TH Quảng Trạch

[Trở về]