Banner

Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Văn bản nông thôn mới

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị danh sách thể loại

Triển khai nhiệm vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngày 11/03/2020 09:15:00

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện có 18 cơ sở sản xuất trồng trọt ứng dụng CNC ở các mức độ khác nhau với tổng diện tích khoảng 100 ha, cụ thể: Thành phố Đồng Hới 04 cơ sở, huyện Bố Trạch 05 cơ sở, huyện Lệ Thủy 04 cơ sở, huyện Quảng Ninh 01 cơ sở, huyện Quảng Trạch 02 cơ sở, huyện Tuyện Hóa 01 cơ sở và thị xã Ba Đồn 01 cơ sở. Trong đó riêng năm 2019, từ nguồn kinh phí chính sách nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hỗ trợ xây dựng 06 nhà màng, áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước để sản xuất rau quả an toàn. Các cơ sở trồng trọt ứng dụng CNC cũng áp dụng quy trình canh tác hữu cơ, thủy canh, trồng trong nhà màng... tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu thụ thuận lợi.

Trong chăn nuôi, toàn tỉnh hiện có 03 cơ sở chăn nuôi lớn của các doanh nghiệp có ứng dụng CNC qua nhiều khâu sản xuất như chăn nuôi trong chuồng có hệ thống làm mát bằng nước, bán tự động về cung cấp thức ăn, nước uống... Bên cạnh đó, lĩnh vực thủy sản cũng có nhiều cơ sở nuôi trồng áp dụng CNC trong sản xuất như nuôi trong nhà kính, không dùng kháng sinh, hóa chất, ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường ao nuôi và xử lý nước thải sau sản xuất; xây dựng nhà có mái che để gieo giống tôm giai đoạn nhỏ, sử dụng điện năng tự động... Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh đã có 02 Công ty được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp CNC năm 2017, đó là Công ty Cổ phần Thanh Hương có diện tích mặt nước nuôi nuôi 20 ha tại xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) với sản lượng tôm thương phẩm khoảng từ 400 - 500 tấn/năm; Công ty Cổ phần Đức Thắng có diện tích mặt nước nuôi nuôi 11,2 ha tại xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới) với sản lượng tôm thương phẩm từ 300 - 400 tấn/năm.
Đối với lâm nghiệp, hiện Quảng Bình có một số doanh nghiệp đang đầu tư các dự án chế biến sâu gỗ rừng trồng có áp dụng CNC trong chế biến gỗ MDF, OKAL, OBS...

Mặc dù mới triển khai thực hiện nhưng sản xuất nông nghiệp CNC trên địa bàn tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thích ứng được với điều kiện Quảng Bình. Tuy nhiên, số cơ sở nông nghiệp CNC chưa nhiều, lĩnh vực hoạt động còn đơn giản, số lượng sản phẩm nông nghiệp CNC còn ít; chưa có các vùng, khu sản xuất nông nghiệp CNC tập trung, cơ sở sản xuất phân tán, gây khó khăn cho việc liên kết, đầu tư phát triển quy mô lớn.

Tại buổi họp, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC giai đoạn 2020 - 2025.

Phát biểu tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc ứng dụng CNC trong sản xuất nông nghiệp là xu hướng tất yếu, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, đồng thời thực hiện thành công Đề án, kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Để thúc đẩy ứng dụng CNC có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, thời gian tới, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động, tích cực triển khai Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC theo chức năng nhiệm vụ được giao; tập trung nhân lực xây dựng, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC; phát triển các cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC gắn với sản xuất sản phẩm theo Đề án OCOP; đẩy mạnh truyền thông quảng bá, giới thiệu, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về phát triển nông nghiệp CNC.

N.Q

[Trở về]