Banner

Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Văn bản nông thôn mới

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị danh sách thể loại

Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Tiêu chí xây dựng vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Ngày 11/03/2020 02:44:00

Cụ thể là các tiêu chí: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản phẩm từ vườn, môi trường - cảnh quan và thu nhập. Theo đó, vườn mẫu nông thôn mới phải có bản vẽ hoặc sơ đồ quy hoạch - thiết kế vườn hộ được UBND xã xác nhận và thực hiện đúng quy hoạch - thiết kế; có ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến từ khâu sản xuất đến thu hoạch, bảo quản, chế biến, tiêu thụ; sản phẩm hàng hóa nông sản, thực phẩm phải đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định; tỷ lệ che phủ cây xanh trong diện tích đất của hộ gia đình, chuồng trại chăn nuôi phải đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường, hệ thống thoát nước thải đảm bảo vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường; chất thải rắn hộ gia đình được tập kết đúng nơi quy định; thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích vườn so với thu nhập từ trồng lúa trên xã đạt ≥ 5 lần. Tiêu chí xây dựng vườn mẫu nông thôn mới áp dụng cho các hộ có diện tích vườn từ 300m2 trở lên.

Nội dung QĐ

TIÊU CHÍ “VƯỜN MẪU NÔNG THÔN MỚI”

TRÊN ĐẠI BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Kèm theo Quyết định 3702/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình)

 

 

TT

Tiêu chỉ

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

1

Quy hoạch và thực hiện quy hoạch

1.1. Có bản vẽ hoặc sơ đồ quy hoạch - thiết kế vườn hộ được UBND xã xác nhận.

Đạt

1.2. Thực hiện đúng quy hoạch - thiết kế được UBND xã xác nhận

Đạt

2

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật

Có ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến từ khâu sản xuất đến thu hoạch, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Đạt

3

Sản phẩm từ vườn

Sản phẩm hàng hóa nông sản, thực phẩm phải đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.

Đạt

4

Môi trường - Cảnh quan

4.1. Tỷ lệ che phủ cây xanh trong diện tích đất của hộ gia đình

> 20%

4.2. Chuồng trại chăn nuôi phải đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường

Đạt

4.3. Có hệ thống thoát nước thải đảm bảo vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường; chất thải rắn hộ gia đình được tập kết đúng nơi quy định.

Đạt

5

Thu nhập

Thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích vườn so với thu nhập từ trồng lúa trên xã.

> 5 lần

 

[Trở về]