Banner

Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Văn bản nông thôn mới

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung, danh sách bài viết

Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 03/07/2020 06:44:00

Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã huy động được 543.677 triệu đồng thực hiện xây dựng Nông thôn mới.

Trong những tháng đầu năm, các địa phương tập trung thực hiện bê tông hóa, cứng hóa thêm 23,072 km đường giao thôn nông thôn; nâng cấp 01 đập (hồ chứa) và 01 cống thuỷ lợi, kiên cố hoá 01 km kênh bê tông, xây dựng 0,43km đường kết hợp kè chống xói lỡ ven biên; xây mới 30 phòng học, phòng chức năng trường THCS, xây dựng 01 nhà hiệu bộ và sân vườn trường tiểu học, 24 phòng học trường mầm non; xây mới 02 bếp ăn và 06 công trình cổng, hàng rào, khuôn viên trường THCS, tiểu học và mầm non; đang hoàn thiện xây dựng 01 trạm y tế, xây mới 01 cổng trụ sở UBND xã; xây dựng nâng cấp 01 tuyến đèn chiếu sáng đường liên xã dài hơn 2,5 km... và hàng chục công trình hạ tầng thiết yếu nông thôn.

Tính đến 30/6/2020, tổng số tiêu chí các loại toàn huyện đạt 288 tiêu chí, tăng 04 tiêu chí so với đầu năm, nâng bình quân đạt 16,94 tiêu chí/xã.

TMH

VPĐP NTM

[Trang chủ]